Regnvandsanlæg

Spar på vandet med et regnvandsanlæg

Med et regnvandsanlæg i haven kan du opsamle regnvandet og genbruge det til for eksempel tøjvask, toiletskyl, bilvask og havevanding. På den måde er du med til at spare på grundvandet, som kan blive en knap ressource i fremtiden. Kontakt Danregn og hør nærmere. 

Kontakt os

Ønsker du mere information om vores vandingssystemer. 
Ring til os på tlf.: 5672 5200 eller send en besked: